Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Versowood Group Oy
Teollisuustie 60
19110 VIERUMÄKI
Y-tunnus 0789823-9
Puhelinvaihde 010 8425 100
etunimi.sukunimi@versowood.fi

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Soili Taavila, luotonvalvoja
Teollisuustie 60
19110 VIERUMÄKI
soili.taavila@versowood.fi
Puhelinvaihde 010 8425 100

Rekisterin nimi

Versowood Group Oy konsernin asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

Rekisterin käyttötarkoitus

Tilaajan henkilötietoja käytetään Versowood Group Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen, luottotietojen tarkistamiseen sekä niihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, laskuttamiseen, saatavien valvontaan, analysointiin ja tilastointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • tilaajan perustiedot kuten nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut tuotteet ja palvelut, reklamaatiot, asiakkaan laitteita ja laitteistoja koskevat tiedot, takuutiedot, palvelun myyjätiedot
  • asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja asiakkaan esittämät tai muuten esille tulleet potentiaaliset tulevat ongelmat tai muut tilaajan itse antamat tiedot
  • jälkikäteisen laskutuksen piiriin kuuluvien tuotteiden tai palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista ja luotonvalvontaa varten, joka on sallittua henkilötietolain 13 §:n mukaan

Säännön mukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään tuotteen tai palvelun tilauksen yhteydessä, palvelua käytettäessä, verkkopankkitunnistuksesta tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

Tietojen luovutus

Versowood Group Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko Versowood Group Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yrityksien henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Tulostetusta hakulomakkeista huolehtivat tietokannan käyttäjät itse, annettujen ohjeiden mukaisesti. Aineistoa ei luovuteta Versowood Group Oy:n konsernin ulkopuolelle.
Sähköisen rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.
Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistuvat rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

Tarkastusoikeus

Tilaajalla on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Versowood Group Oy
Soili Taavila
Teollisuustie 60
19110 VIERUMÄKI

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Teollisuustie 60 19110 Vierumäki.